Overblijven

Op De Appelhof is er gelegenheid tot overblijven. Het overblijven gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad. De Ouderraad heeft een overblijfcoördinator aangesteld, die samen met het overblijfteam, het overblijven gestalte geeft. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en veiligheid van de kinderen. Als er zaken zijn waar het overblijfteam rekening mee moet houden, wordt het op prijs gesteld als u ons via de leerkracht of via de overblijfcoördinator informeert.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator Gerry Janssen (tel. 0487-515086 of 06-50243041)