Missie en visie

Missie van IKC De Appelhof

De Appelhof is een Integraal KindCentrum waarin kinderen, leerkrachten en ouders met en van elkaar leren en elkaar uitdagen om zichzelf en het onderwijs proactief en grensverleggend te ontwikkelen. Wij willen onze kinderen de basis bieden die zij nodig hebben om uit te groeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen die nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen en in staat en bereid zijn om deze met een open en onderzoekende houding tegemoet te treden.

Bovenstaande missie hebben we vertaald in een kort en krachtig mission statement:

                                                Leren doen we samen

De onderwijskundige uitwerking van de missie en de kernwaarden vindt u in de schoolgids.