Leerlingenraad

De Appelhof heeft ervoor gekozen om een leerlingenraad op te richten die leerlingen een stem geven naar de leerkrachten en het managementteam toe. Een leerlingenraad volgt de regels van de democratie. De raad wordt door de leerlingen gekozen. Er zetelen twaalf leden leerlingen in de leerlingenraad. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aangaan.

Het doel van onze leerlingenraad

  • We willen een school zijn voor de kinderen, maar ook een school die door de kinderen mee wordt gevormd. Daarom is het belangrijk naar hun wensen, noden en verlangens te luisteren. De vertegenwoordigers van de raad worden door de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zelf gekozen. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aangaan.
  • We willen de wensen van onze leerlingen van de school kennen en eraan tegemoet komen.
  • We willen de leerlingen op deze manier leren vergaderen, leren communiceren, compromissen leren sluiten. Kortom: Leren hoe democratische principes werken, volgens goed Burgerschap.

Werking

Tijdens de leerlingenraad kunnen de kinderen problemen aankaarten en nadenken over mogelijke oplossingen. Al hetgeen de leerlingen bespreken, komt in een verslag. De vertegenwoordiger van school bespreekt eventuele voorstellen met de leerkrachten en/of de schoolleiding. De Leerlingenraad vergadert elke maand en komt in een schooljaar minimaal 8 keer bijeen.

Samenstelling

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen dit schooljaar 2016-2017.
Zij vertegenwoordigen hun groepen 6, 7 en 8.
Elk jaar worden er nieuwe leerlingen gekozen.
Elke klas kiest een klassenvertegenwoordiger, die tevens zitting heeft in de leerlingenraad.

Leden leerlingenraad 2016-2017:

Groep 6a: Quinn Janssen
“Ik zit in de leerlingenraad om dat ik erg van school hou. Ik heb respect voor iedereen en ik vind het leuk om dingen voor meneer Rick te doen”

Groep 6b: Lotte Seising
“Ik zit in de leerlingenraad om te zorgen dat alle op school goed verloopt.”

Groep 7a: Luna Remers
“Graag ga ik er voor zorgen dat er weer doeltjes op het plein komen en dat er iets zachts op de grond komt.”

Groep 7b: Jurriaan Bloem
“Ik vind het leuk om dit soort dingen te doen en ik kan dat goed”

Groep 8a: Bas Gramser
“Ik wil graag meer weten over de school.”

Groep 8b: Sjoerd van Gelder
“Ik ben voorzitter van de leerlingenraad, omdat ik vind dat ik goed kan praten over problemen enzo….